بانک اس ام اس بانک اس ام اس فلسفی جملات زیبا پیامک اسمس عاشقانه اس مس سرکاری sms جدیدترین ها بانک اس ام اس و دنیای اس ام اس ایران جملات زیبا و کوتاه از بزرگان جملات حکیمانه ناب خنده دارترین ها جک جوک خنده دار http://hot-sms.mihanblog.com 2020-11-26T16:54:37+01:00 text/html 2013-03-29T03:44:04+01:00 hot-sms.mihanblog.com پویا امین پیامک شهادت حضرت زهرا س http://hot-sms.mihanblog.com/post/310 <div align="center"><font color="#333333"><b>اس ام اس تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا س و ایام فاطمیه<br>پوستر زیبای فاطمیه</b></font><br><br>تا در بیت الحرام از آتش بیگانه سوخت &nbsp;&nbsp; کعبه ویران شد حرم از سوز صاحب خانه سوخت<br><br><a href="http://hot-sms.persiangig.com/image/fatemie/sms1.jpg" target="_blank" title="پوستر فاطمیه"><img src="http://hot-sms.persiangig.com/image/fatemie/sms1.jpg" alt="اس ام اس پیامک فاطمیه شهادت زهرا" align="bottom" border="0" height="350" hspace="0" vspace="0" width="480"></a><br>جهت بزرگنمایی پوستر روی آن کلیک کنید<br><br><font color="#333333"><b>اس ام اس تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا س و ایام فاطمیه | پوستر زیبای فاطمیه</b></font><br></div> text/html 2013-03-28T03:30:23+01:00 hot-sms.mihanblog.com پویا امین اسمس فاطمیه http://hot-sms.mihanblog.com/post/309 <div align="center"><span class="userContent">راستی...</span><br><span class="userContent"> مادر دو بخش است...</span><br><span class="userContent"> "ما" و "در"...</span><br><span class="userContent"> و قصه ی یتیمیه...ما.....</span><br><span class="userContent"> از کنار...در ...شروع شد<br><br></span><img src="http://hot-sms.persiangig.com/image/fatemie/sms2.jpg" alt="اس مس ایام فاطمیه" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2013-03-27T03:33:44+01:00 hot-sms.mihanblog.com جملات زیبا اس ام اس smsman ایام فاطمیه شهادت فاطمه زهرا http://hot-sms.mihanblog.com/post/117 <div style="text-align: center;"> <font color="#330000"><span style="font-weight: bold;">اس ام اس(پیامک) فاطمیه، شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) . اس ام اس ایام فاطمیه</span>&nbsp; </font><br><div style="text-align: center;"><img src="http://hot-sms.persiangig.com/image/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87.jpg" alt="اسمس فاطمیه فاطمه" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> &nbsp; </div></div><description><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl"><em>اس ام اس</em> و پیامک(ویژه شهادت <em>فاطمه</em> ... پیامک فاطمیه(ویژه شهادت <em>فاطمه زهرا</em> (س)). <br></span><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl">شهادت <em>حضرت زهرا</em> ، شهادت <em>حضرت فاطم</em></span><span style="color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl"><em>ه</em> ، دهه فاطمیه ، عزاداری ، سوگواری</span><br></div><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">.</a>جاهلان خیال بافتند<br>فرق شیعه را شکافتند<br>زخم شیعه را نمک زدند<br>قفل بر در فدک زدند<br>تاب دیدنت نداشتند<br>داغ بر دلت گذاشتند<br>تیر و قلب عاشق آه آه<br>سیلی و شقایق آه آه <a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">.</a></font><br><br><br><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><br><br><br><p style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2">از فاطمه اكتفا به نامش نكنید</font></p><p style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2">نشناخته توصیف مقامش نكنید</font></p><p style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2">هر كس در او محبت زهرا نیست</font><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">،</a></p><p style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2">علامه اگر هست سلامش نكنید</font></p><p style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">^</a></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><br>در خانه آه دارد علی<br>عشق پهلو شکسته داردعلی<br>آن پسر جان داد فدای مادرش<br>حسن حسین داغ مادر دارند یاعلی<br></font></div></description><item rdf:about="http://hot-sms.mihanblog.com/post/199"><description><br><h3 style="text-align: center;" class="r"><span dir="rtl"><em>اس ام اس</em> ایام فاطمیه ، sms ایام فاطمیه</span></h3><div style="text-align: center; color: rgb(255, 255, 255);"><span dir="rtl"><em></em></span><br><br><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" lang="AR-SA"><div class="posttitle" align="center"><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: normal;">&nbsp;هر سینه که دوستدار زهراست<br>آشفته و بی قرار زهراست<br>گنجینه ی هفت آسمان ها<br>در سینه ی خون نگار زهراست<br>از شرح کرامتش همین بس<br>عالم همه وامدار زهراست<a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">.</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: normal;"><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">*</a><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">*</a></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: normal;"><br></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: normal;">&nbsp;بریزم اشک غم، از دیده بر رخسار مادر جان<br>بنالم در عزایت بادل افکار مادر جان<br>به یاد آرم از آن ساعت که با پهلوی بشکسته<br>کشیدی ناله در بین در و دیوار مادر جان<br>از آن غصب فدک و ز بردن حیدر سوی مسجد<br>مرا دیگر نباشد طاقت گفتار مادر جان</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: normal;"><br></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: normal;"><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" lang="AR-SA"></span></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: normal;"><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">*</a><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">*</a></font><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">*</a></font><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">*</a></font><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">*</a></font><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">*</a></font></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: normal;"><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" lang="AR-SA"></span></font></font></p><p style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);" size="2">باقی اس ام اس های جدید شهادت حضرت فاطمه زهرا در ادامه مطلب</font></font></p><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);" size="2"> </font></font></div></span></font></div></description></item><item rdf:about="http://hot-sms.mihanblog.com/post/201"><item rdf:about="http://hot-sms.mihanblog.com/post/198"></item></item> text/html 2011-05-22T01:10:10+01:00 hot-sms.mihanblog.com جملات زیبا اس ام اس smsman زندگی http://hot-sms.mihanblog.com/post/305 <div style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-WEIGHT: bold">اس ام اس زندگی</span><br><br><span style="FONT-WEIGHT: bold">زندگی دفتری از خاطره هاست ... یک نفر در دل شب ، یک نفر در دل خاک ... یک نفر همدم خوشبختی هاست ، یک نفر همسفر سختی هاست ،چشم تا باز کنیم عمرمان می گذرد... ما همه همسفریم</span><br><br>&nbsp; <div style="TEXT-ALIGN: center"><a title="" href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/category/1" target="_blank"></a><a title="اس ام اس درباره زندگی" href="http://drafts.ir/post/tag/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C" target="_blank">مجموعه اس ام اس و جملات زیبا با موضوع زندگی</a><br><br> <div style="TEXT-ALIGN: center"><font style="FONT-SIZE: 7pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 7pt"></font></font></font><font style="COLOR: rgb(51,51,51)" size="1">زندگی، جملات زیبا، جملات زیبا و کوتاه، جملات زیبا و کوتاه از بزرگان، اس ام اس فلسفی، اسمس فلسفی، اس مس</font><br></div></div><br></div> text/html 2011-05-05T13:44:38+01:00 hot-sms.mihanblog.com جملات زیبا اس ام اس smsman جملات زیبا http://hot-sms.mihanblog.com/post/301 <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-STYLE: italic">اس ام اس (پیامک) جملات حکیمانه </SPAN><BR><IMG alt="" hspace=0 src="http://png-2.findicons.com/files/icons/1573/iphone_style/64/sms.png" align=bottom border=0><BR><BR><BR><BR>دیروزت را مرور کن تافردای بهتری برای خود بسازی.<BR><BR><BR><SPAN class="rich-link " style="LINE-HEIGHT: 20px"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-STYLE: italic">زمان</SPAN><BR>زمان استاد فراموشی است ،مبادا شاگرد این استاد باشی! </SPAN><BR><BR><SPAN class="rich-link " style="LINE-HEIGHT: 20px"></SPAN><BR></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><A title="" href="http://drafts.ir/" target="">****</A></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><A title="" href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/category/1" target=_blank></A><A title="" href="http://drafts.ir/post/category/1" target=_blank>جملات زیبا و حکیمانه بزرگان</A><BR><BR>کلید : <FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><SPAN style="FONT-STYLE: italic">جملات زیبا و کوتاه از بزرگان اس ام اس فلسفی جدید </SPAN></FONT></FONT>اس ام اس فلسفی اس ام اس جملات زیبا و کوتاه از بزرگان<BR></DIV> text/html 2011-04-30T00:10:10+01:00 hot-sms.mihanblog.com جملات زیبا اس ام اس smsman کاریکلماتور فقر ، فاصله طبقاتی ، اجتماعی ... http://hot-sms.mihanblog.com/post/263 <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">کاریکلماتور فقر ، فاصله طبقاتی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ، اس ام اس با مفهوم زیبا و کوتاه<br><br></span><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><br></span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">از گرسنگی زبان مادریش را خورد. </span><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 102);">«فقیر» یك حرف از «غنی» بیشتر دارد. </span><br><br>&nbsp; <span style="color: rgb(0, 0, 102);">فکر نان باش که خربزه گران است . </span><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 102);">بعضی ها مشغول ساخت و ساز هستند و بعضی ها مشغول ساخت وپاخت. </span><br><br><font size="1"><a style="color: rgb(51, 51, 153); font-weight: bold;" href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">*</a><span style="font-weight: bold;"> </span><a style="color: rgb(51, 102, 255); font-weight: bold;" href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">*</a><span style="font-weight: bold;"> </span><a style="color: rgb(102, 0, 204); font-weight: bold;" href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">*</a><span style="font-weight: bold;"> </span><a style="color: rgb(0, 0, 153);" href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">*</a> <a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><span style="color: rgb(153, 153, 255);">@</span></a><span style="color: rgb(153, 153, 255);">&nbsp;</span><a style="color: rgb(51, 51, 153);" href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">*</a> <a style="color: rgb(51, 102, 255);" href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">*</a> <a style="color: rgb(102, 0, 204);" href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">*</a> <a style="color: rgb(0, 0, 153);" href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">*</a> <a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><span style="color: rgb(153, 153, 255);">@</span></a><span style="color: rgb(153, 153, 255);">&nbsp;</span><a style="color: rgb(51, 51, 153);" href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">*</a> <a style="color: rgb(51, 102, 255);" href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">*</a> <a style="color: rgb(102, 0, 204);" href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">*</a> <a style="color: rgb(0, 0, 153);" href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">*</a> <a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><span style="color: rgb(153, 153, 255);">@</span></a><span style="color: rgb(153, 153, 255);">&nbsp;</span><a style="color: rgb(51, 51, 153);" href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">*</a> <a style="color: rgb(51, 102, 255);" href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">*</a> <a style="color: rgb(102, 0, 204);" href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">*</a> <a style="color: rgb(0, 0, 153);" href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">*</a></font><br><img style="width: 295px; height: 196px;" src="http://hot-sms.persiangig.com/image/stashbox/resources_money.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/category/7" target="_blank" title=""><img src="http://hot-sms.persiangig.com/image/stashbox/dot2.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><a href="http://drafts.ir/post/category/7" target="_blank" title="">مجموعه کاریکلماتور با موضوعات ارزش زمان ، ماهی ، سیاسی ... </a></div> text/html 2011-04-21T23:08:08+01:00 hot-sms.mihanblog.com جملات زیبا اس ام اس smsman جملات زیبا غم http://hot-sms.mihanblog.com/post/302 <div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">جملات زیبا کوتاه حکیمانه با موضوع غم درد</span><img style="width: 384px; height: 65px;" src="http://hot-sms.persiangig.com/image/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA2.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>غم<br><br><p style="background: none repeat scroll 0% 0% white; margin: 0in 0in 10pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center; font-weight: bold;" dir="rtl">خداوندا، <br>کاش به زمانی برمیگشتم که تنها غم زندگیم شکستن نوک مدادم بود </p><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://tehranpic.net/images/wsu6vb8dcwlwmj0ezzyx.ico" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>غم و درد<br><br><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">دردهایم را به دریا میگفتم: درا با موج هایش مبرد......!</span><br style="font-weight: bold; font-style: italic;"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">واگر به آتش میگفتم :با اتش خود دردایم را در خود مهار میکرد ومرا ازغم مهار میکرد</span><br><br><p style="text-align: center;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><img src="http://hot-sms.persiangig.com/image/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1/001_19.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><img src="http://hot-sms.persiangig.com/image/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1/001_19.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><img src="http://hot-sms.persiangig.com/image/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1/001_19.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/category/1" target="_blank" title=""><img src="http://hot-sms.persiangig.com/image/stashbox/dot2.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><a href="http://drafts.ir/post/category/1" target="_blank" title="">جملات زیبا و حکیمانه بزرگان</a><br><br><span style="color: rgb(102, 102, 102);">کلید : </span><font style="font-size: 7pt; color: rgb(102, 102, 102);"><font style="font-size: 8pt;"><span style="font-style: italic;">جملات زیبا و کوتاه از بزرگان اس ام اس فلسفی جدید </span></font></font><span style="color: rgb(102, 102, 102);">اس ام اس فلسفی غم درد غصه غم درد جملات </span><br> </div> text/html 2011-04-21T00:33:33+01:00 hot-sms.mihanblog.com جملات زیبا اس ام اس smsman اس ام اس عاشقونه http://hot-sms.mihanblog.com/post/65 <p style="text-align: center;">&nbsp;اس ام اس عاشقونه اس ام اس عشقولانه اس ام اس زیبای عاشقانه پیامک عاشقانه اسمس عاشقانه<br></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="http://hot-sms.persiangig.com/image/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3/sms8.jpeg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="text-align: center;">واپسین لحظه دیدار ، منو دست گریه نسپار ، توی تردید شب خدا نگهدار ، اگه خوابم اگه بیدار ، تو ی این فرصت تکرار ، بگو عاشقی برای آخرین بار .</p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;"><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> <br></p><p style="text-align: center;">قطره بارون ممکنه کوچک دیده بشه ٬ اما یک گل تشنه ٬ همیشه منتظر باریدنشه</p><p style="text-align: center;">یک اس ام اس ممکنه ساده برسه ٬ اما قلب فرستندش خیلی به یادته . . .</p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;"><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;">من منتظرت شدم ولی در نزدی</p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;">بر زخم دلم گل معطر نزدی</p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;">گفتی كه اگر شود می آیم اما</p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;">مرد این دل و آخرش به او سر نزدی</p><p style="text-align: center;"><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(102, 102, 102);">کلید : اس ام اس عاشقانه پیامک عاشقانه اس ام اس عشقولانه اسمس عاشقونه اس مس عاشقانه پیامک</span><br></p> text/html 2011-04-14T09:23:10+01:00 hot-sms.mihanblog.com جملات زیبا اس ام اس smsman کاریکلماتور | ارزش زمان http://hot-sms.mihanblog.com/post/262 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><span style="font-weight: bold;">کاریکلماتورهای زیبا با موضوع زمان<br><br></span></div><span style="font-weight: bold;">ارزش زمان</span><br><br><br style="color: rgb(0, 0, 102);"> <span style="color: rgb(0, 0, 102);">- عقب ماندن از جهان را فقط با توقف زمان می توان جبران كرد.&nbsp; </span><br><br><img src="http://tehranpic.net/images/wsu6vb8dcwlwmj0ezzyx.ico" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br style="color: rgb(0, 0, 102);"> <span style="color: rgb(0, 0, 102);">- اگر خودم هم مثل ساعتم جلو رفته بودم حالا به همه جا رسیده بودم</span><a style="color: rgb(0, 0, 102);" href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/category/7" target="_blank" title="کاریکلماتور">.</a><br><br><div style="text-align: right;"><img style="width: 160px; height: 172px;" src="http://hot-sms.persiangig.com/image/stashbox/45277353500009.jpg" alt="hot-sms.mihanblog.com" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img style="width: 164px; height: 177px;" src="http://hot-sms.persiangig.com/image/stashbox/ruman_dragostinev_bulgaria.jpg" alt="کاریکلماتور زمان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img style="width: 171px; height: 173px;" src="http://hot-sms.persiangig.com/image/stashbox/03_04_time_is_money.jpg" alt="ارزش زمان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>مطالب کاریکلماتوری :<br><br><img src="http://hot-sms.persiangig.com/image/stashbox/dot2.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <a href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/114" target="_blank"><span>کاریکلماتور</span></a> <font style="color: rgb(51, 102, 255);" size="1"><span style="font-style: italic;">سری&nbsp; 7&nbsp; </span></font><br><br><img src="http://hot-sms.persiangig.com/image/stashbox/dot2.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <a href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/151" target="_blank"><span>کاریکلماتور</span> | اس ام اس <span>کاریکلماتور</span> و جملات زیبا کوتاه طنز</a>&nbsp;<font style="color: rgb(51, 102, 255);" size="1"><span style="font-style: italic;"> جدید سری هشتم 8</span></font><br><br><span style="color: rgb(102, 102, 102);">کاریکلماتور، اس مس ، اس ام اس ، اسمس ، کاریکلماتور جدید ، کاریکلماتور های زیبا ، بهترین کاریکلماتورها جدیدترین کاریکلماتورها</span> <span style="color: rgb(102, 102, 102);">کاریکلماتور جدید زیبا اس ام اس کاریکلماتور اسمس های زیبا اس مس فلسفی</span><br></div></div> text/html 2011-04-10T01:03:40+01:00 hot-sms.mihanblog.com جملات زیبا اس ام اس smsman اس ام اس سرکاری http://hot-sms.mihanblog.com/post/71 <p style="text-align: center; ">پیامک سرکاری اس ام اس بی مزه سرکاری اس مس سرکاری اسمس سرکاری جدید</p><p style="text-align: center; "><img src="http://hot-sms.persiangig.com/image/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3/sms4.jpeg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="text-align: center; ">اس ام اس سرکاری<br> </p> <div style="text-align: center; "> </div> <p style="text-align: center; ">مار و زرافه با هم ازدواج می کنن بچه شون می شه قورباغه !!! اگه گفتی چرا ؟<br>.<br>. <br>چون بچه دار نمی شدن بچه شونو از پرورشگاه میارن! </p> <div style="text-align: center; "> </div> <p style="text-align: center; "><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"> </p> <p style="text-align: center; ">اس ام اس سرکاری<br> </p> <div style="text-align: center; "> </div> <p style="text-align: center; ">تولد عیسی مسیح و جشن کریسمس و آغاز سال نو میلادی و اغاز ژانویه به تو هیچ ربطی نداره خودتو قاطی نکن !</p> <div style="text-align: center; "> </div> <p style="text-align: center; "><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"> </p> <p style="text-align: center; "> </p> <div style="text-align: center; "> </div> <p style="text-align: center; ">اس ام اس سرکاری</p> <p style="text-align: center; ">تو قلبمی تو خونمی تو همه وجودمی <br>. <br>. <br>.<br>رفتم دكتر، میگه انگل داری ! </p> <div style="text-align: center; "> </div> <p style="text-align: center; "><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"> </p> <p style="text-align: center; "> </p> <div style="text-align: center; "> </div> <p style="text-align: center; ">اس ام اس سرکاری<br>میدونی فرق تو با راه چیه؟؟؟<br>.<br>.<br>.<br>راه رو باید بری تا به آخرش برسی اما تو خودت آخرشیییییی!!!</p><p style="text-align: center; "><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"> </p> <p style="text-align: center; ">الایا ایهاالساقی ادر کاسا و ناولها ... که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد تالار و شام و عاقد و عکاس و آرایشگر و فیلم و لباس و تاج و کفش و کیف و ساک و سکه و شمش و پلاک و شمعدان و ساعت و زنجیر و سرویس طلا... آنهم از آن سرویس خوشگلها... و از این جور مشکلها !</p><div style="text-align: center; "> </div><p style="text-align: center; "><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"> </p> <div style="text-align: center; "> </div><p style="text-align: center; ">اس ام اس بی مزه سرکاری<br>خیاروهلو و سیب جلوی شماست. بین این 3 میوه کدام را انتخاب می کنید؟ (تمرکز کنید و جواب را در ذهن خود نگه دارید. حال ویژگیهای شخصیّت خود را مطابق جوابتان در بایین صفحه بیابید.) . . <br>جواب: اگر هلو را انتخاب کردید مشخص می شود شما فردی هستید که هلو دوست دارد! اگر سیب را انتخاب کردید مشخص می شود شما فردی هستید که سیب دوست دارد! اگر خیار را انتخاب کردید مشخص می شود شما فردی هستید که خیار دوست دارد !</p> text/html 2011-04-09T00:45:57+01:00 hot-sms.mihanblog.com جملات زیبا اس ام اس smsman SMS SARKARY http://hot-sms.mihanblog.com/post/72 <font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"> </font></font></font></font></font></font></font><div style="text-align: center; "><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><p><font size="2">اس ام اس سرکاری | sms sarkari | sms sarekari</font></p></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://hot-sms.persiangig.com/image/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3/sms6.jpeg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><p><font size="2"><br></font></p></font></font></font></font></font></font></font><p style="text-align: center;">میدونی فرقه سوزن با فرقون چیه ؟<br>. <br>. <br>. <br>كور خوندی همیشه كه این پایین جواب نیست!!! <br>یه بار هم خودت جوابو پیدا كن.....</p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;">اس ام اس سرکاری<br></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;">نگاهت چون عقاب دلت چون دریا <br>دستانت چون اتش گرم <br>قدت هم چو سرو <br>صدایت چو اواز پرنده ها <br>. . . <br>ای بابا هیچ چیزت مثل ادما نیست!</p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;">اس ام اس سرکاری</p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;">حیف که فقط تو یکی رو دارم ....<br>اگه از تو یه عالمه داشتم ....<br>تا حالا یه گاوداری زده بودم</p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;">اس ام اس سرکاری</p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;">:..:: .-. : .:::-.::.:- ..:..::. ..-..::-.. <br>::.- ..:.:.- :::-. :... .. .: .-:::... -::.<br>. .::-..:-.. : ..: . -: .. ...::.:.:</p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;">كاش كور بودی می فهمیدی چی نوشتم!</p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;">اس ام اس سرکاری</p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;">یه بغل گل رز با یه دنیا احساس با یه سبد ستاره . می دم بهت ببر سر چها راه بفروش سودش نصف نصف !<br></p> text/html 2011-04-07T01:35:01+01:00 hot-sms.mihanblog.com جملات زیبا اس ام اس smsman وبلاگ امام نقی (ع) http://hot-sms.mihanblog.com/post/308 <div style="text-align: center;"><img style="width: 430px; height: 125px;" src="http://tasnym.com/images/stories/imamnaghi/1_imam-naghi3.gif" alt="imamnaghi" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51);"></span>بسم الله<br>همان طور که می دانید مدتی است عده ای با روش های مختلف امام نقی (ع)، امام زمان حضرت مهدی (عج) و ولایت فقیه را توهین و تمسخر می کنند.<br><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51);">برای مقابله سایبری و خدمت به امام نقی (ع) وبلاگ "امام نقی (ع)" را با آدرس زیر لینک کنید:</span><br>http://yanaghi.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%86%D9%82%DB%8C<br>اگر در وبلاگ بینات(همین وبلاگ) لینک نشده اید، پس از لینک کردن وبلاگ فوق لینک خواهید شد.<br><br>&nbsp; <br>&nbsp; </div> <img src="http://tasnym.com/images/stories/imamnaghi/imamnaghi.jpg" alt="وبلاگ امام نقی" align="right" border="0" hspace="7" vspace="3"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 0);">»&nbsp;&nbsp; وبلاگ یا امام نقی (ع)</span><br><a title="امام نقی" href="http://yanaghi.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%86%D9%82%DB%8C"><em>امام نقی</em></a> <a title="نقی" href="http://yanaghi.mihanblog.com/post/tag/%D9%86%D9%82%DB%8C"><em>نقی</em></a>&nbsp; <a title="imam naghi" href="http://yanaghi.mihanblog.com/post/tag/imam%20naghi"><em>imam naghi</em></a><a title="imamnaghi" href="http://yanaghi.mihanblog.com/post/tag/imamnaghi"><em>imamnaghi</em></a><a title="وبلاگ نقی" href="http://yanaghi.mihanblog.com/post/tag/%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF%20%D9%86%D9%82%DB%8C"><em>وبلاگ نقی</em></a>&nbsp; <a title="وبلاگ امام نقی" href="http://yanaghi.mihanblog.com/post/tag/%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%86%D9%82%DB%8C"><em>وبلاگ امام نقی</em></a> text/html 2011-04-06T08:24:36+01:00 hot-sms.mihanblog.com جملات زیبا اس ام اس smsman اس ام اس غضنفر http://hot-sms.mihanblog.com/post/307 <DIV style="TEXT-ALIGN: center">اس ام اس غضنفر | جوک | جک | لطیفه<BR><IMG alt="" hspace=0 src="http://hot-sms.persiangig.com/image/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3/sms3.jpeg" align=bottom border=0><BR><BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">غضنفر تو ماشینش آهنگ عربی گذاشته بود با صدای بلند. بهش گیر می دن می گه اه بابا نمی زارید تو این ماه رمضونیه یه قران شاد گوش بدیم</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><IMG src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/38.gif"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"> </SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">هر کاری میکردن غضنفرخان رو از زیر آوار زلزله بیرون بیارن نمیگذاشته، فقط هی داد میزده من کاری نکردم به خدا، فقط سیفونو کشیدم</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><IMG src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/23.gif"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"> </SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">غضنفر می ره سربازی… . . . . . دنبال چی می گردی؟ غضنفر نیستش، رفته سربازی</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">آفتاب‌پرسته می‌ره رو جعبه‌ی مداد رنگی، هنگ می‌كنه!</SPAN><BR><IMG src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">&nbsp;</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">غضنفر رو میخواستن رییس حفاظت اطلاعاتش كنن. بهش یه سری اسرار مملكتی میگن ببینن چقدر میتونه بروز نده. تهدیدش میكنن نمیگه. میزننش نمیگه. بی‌خوابی بهش میدن نمیگه. زن و بچه‌اش رو شكنجه میكنن نمیگه. آخر سر كه میبینن خیلی كارش درسته واسه اطمینان بیشتر میندازنش یه ماه انفرادی و رفتارشو زیر نظر میگیرن ببینن اگه بازم دوام آورد رئیس حفاظت‌اطلاعاتش كنن. تو انفرادی میبینن كه هی میزنه تو سر خودش و میگه: اه یادم بیا… اه چی بود…</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><IMG src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"> </SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">به غضنفر میگن اگه حالت تهوع بهت دست بده چیکارمی کنی میگه باهاش دست نمی دم</SPAN><BR></DIV> text/html 2011-04-04T22:27:18+01:00 hot-sms.mihanblog.com جملات زیبا اس ام اس smsman اس ام اس http://hot-sms.mihanblog.com/post/83 <div style="text-align: center; ">اس ام اس خنده دار | جک | لطیفه | جوک | اس ام اس بی مزه | سرکاری | عاشقانه <br><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br><br><img src="http://hot-sms.persiangig.com/image/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3/sms9.jpeg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br>اس ام اس خنده دار<br>&nbsp;<br>شاطر نونوایی به طرف میگه بگو پشت سرت كسی نایسته كه نون بهش نمیرسه طرفم هركس كه میومده بهش میگفته بیا جلوی من كه به پشت سریام نون نمیرسه<br>&nbsp;<br>&nbsp;..........................................................<br>انتظار کسی باش که مایل باشد در زمانی که در ساده ترین لباس هستی تو را به دنیا نشان دهد<br>..........................................................<br>&nbsp;هیچ وقت آرزو نکن توی دنیا جای کسی باشی چون اگه آرزوت براورده بشه جای خودت توی دنیا خیلی خالیه<br>..........................................................<br>&nbsp;<br>بر خاک بخواب نازنین،تختی نیست. آواره شدن ,حکایت سختی نیست. از پاکی اشکهای خود فهمیدم . لبخند همیشه راز خوشبختی نیست<br>..........................................................<br>&nbsp;<br>زیباترین عکس ها در اطاق های تاریک ظاهر میشن پس هر وقت در قسمت تاریک زندگیت ظاهر شدی بدون که خدا می خواد زیباترین تصویر رو از تو بسازه<br>..........................................................<br>&nbsp;<br>عاشــقت بودم و دیــــوانه حسابم کردی آشنــــــا بودم و بیــــگانه خطابم کردی گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم چه بگویم، که غم دل برود تا تو بیـایی<br>..........................................................<br>&nbsp;<br>ایرانیها میگن : از دل برود هر آنکه از دیده برفت .. اما فرانسویها میگن: به قلب ما نزدیک است آن کس که از چشم های ما دور است<br>..........................................................<br>&nbsp;<br>روزی با خودم فکر کردم اگر او را با غریبه ای ببینم شهر را به آتش میکشم ولی امروز حاضر نیستم کبریتی روشن کنم تا ببینم او کجاست<br>..........................................................<br>&nbsp;میرم از شهر تو بایه کوله بار از خاطره دل من مونده پیشت گرچه پاهام مسافره می گذره همراه جاده یاد تو از تو خیالم توی راه دریغ از ابری که بباره باز به حالم توی هر گوشه ی این شهر دارم از عشق تو یادی می سوزونه من ویاد دلی که به من ندادی راه می افتم بی هدف مقصد راه و نمی دونم کاش می شد اروم بگیرم ولی افسوس نمی تونم تا یه قاصدک تو جاده که بشه هم سفر من من یه قصه ام که جدایت شده فصل اخر من می رم و گم میشم اخر تو غروب دشت غربت نمی تونم که بمونم توی شهر بی محبت توی هر گوشه ی این شهر<br>..........................................................<br>زندگی دفتری از خاطرهاست ... یک نفر در دل شب ، یک نفر در دل خاک ... یک نفر همدم خوشبختی هاست ، یک نفر همسفر سختی هاست ،چشم تا باز کنیم عمرمان می گذرد... ما همه همسفریم<br>..........................................................<br>&nbsp;<br>وقتی سرت را روی شونه ء کسی میذاری که دوستش داری بزرگترین ارامش دنیا را در خودت احساس میکنی و وقتی که کسی را که دوستش داری سرش را روی شونهات میذاره فکر میکنی قویترین موجود عالم هستی<br>..........................................................<br>&nbsp;<br>لالالالا نخواب دنیا خسیسه. واسه کم آدمی خوب می نویسه. یکی لبهاش تو خوابم غرق خندست. یکی پلکش تو خوابم خیس خیسه<br>..........................................................<br>&nbsp;<br>زندگی مثل بازی حکمه ؛ مهم نیست که دست خوبی داشه باشی. مهم اینه که یار خوبی داشته باشی. این طوری شاید بتونی بازی باخته رو ببری.<br>..........................................................<br>&nbsp;<br>وقتی صدای خرد شدنت زیر پای عابران نوایی دل انگیز شد، دیگر چه فرق دارد برگ سبز کدامین درخت بوده ایی<br></div> text/html 2011-04-04T01:18:24+01:00 hot-sms.mihanblog.com جملات زیبا اس ام اس smsman پیامک عاشقانه http://hot-sms.mihanblog.com/post/306 <DIV style="FONT-WEIGHT: bold; TEXT-ALIGN: center">اس ام اس های عاشقانه | پیامک عاشقانه | جملات زیبای عاشقانه و رمانتیک<BR><IMG src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><BR></DIV><BR style="FONT-WEIGHT: bold"> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">در یک آشنایی دوستانه ما با هم دست دادیم ٬ تو فقط دست دادی . . .</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">&nbsp;و من . . . همه چیز از دست دادم . . .</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">ای غم ، تو که هستی از کجا می آیی؟</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">هر دم به هوای دل ما می آیی</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">باز آی و قدم به روی چشمم بگذار</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">چون اشک به چشمم آشنا می آیی . . .</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">اگر خداوند یک آرزوی انسان را برآورده میکرد من بیگمان دوباره دیدن تو را آرزو میکردم</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">&nbsp;و تو نیز هرگز ندیدن من را . . . آنگاه نمیدانم براستی خداوند کدامیک را میپذیرفت . . . ؟</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">اگه یه خودکار داشتی که فقط اندازه ی نوشتن یک جمله جوهر داشت</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">&nbsp;باهاش چی مینوشتی؟ خدایا دوست دارم . . .</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">خون که قرمزه رنگ عشقه اما اشک که بیرنگه درد عشقه . . .</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">تو اگر باز کنی پنجره ای سمت دلت ٬ میتوان گفت که من چلچله لال توام ٬ </SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف ٬ سخت محتاج به گرمای پر و بال توام . . .</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">راز دل با كس نگفتم چون ندارم محرمی ، هر كه را محرم شمردم عاقبت رسوا شدم ،</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">&nbsp;راز دل با آب گفتم تا نگوید با كسی ، عاقبت ورد زبان ماهی دریا شدم . . .</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">دوست بهترین واژه در جهان است، اما كسانی كه معنی آن را نمی فهمند</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">&nbsp;این واژه را بدنام كرده اند ٬ دوست ، دشمن تنهایی یك تنهاست . . .</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">&nbsp;چشای پرستو بی اشک میمیره صدای قناری بی تو میگیره اگه تو نباشی پیشم عزیزم</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">هر چی شادیست توی قلبم میمیره آسمون عشق پوسیده می شه</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">هوای عشق مه الوده می شه . . .</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">سرمشق های آب بابا ٬ یادمان رفت</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">رسم نوشتن با قلم یادمان رفت</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">شعر خدای مهربان را حفظ کردیم</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">اما خدای مهربان یادمان رفت . . .</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">فراموش نکنیم در ساحل قلبها ٬ این جای پای دوست است که می ماند ٬</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">وگرنه موج روزگار هر ردپایی را پاک میکند . . .</SPAN><BR><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></P><A title="پیامک عاشقانه" href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87" target=_blank>مجموعه اس ام اس عاشقانه</A><BR></DIV><BR> text/html 2011-04-02T23:30:42+01:00 hot-sms.mihanblog.com جملات زیبا اس ام اس smsman اس ام اس تبریک نوروز http://hot-sms.mihanblog.com/post/64 <p style="text-align: right; font-weight: bold; ">اس ام اس تبریک نوروز&nbsp; اس ام اس تبریک سال نو اس ام اس تبریک بهار</p><img src="http://up.iranblog.com/images/s1pdifjnbub87rt0mlwr.png" alt="اس ام اس" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><p align="center">عاقبت زمستان رفت و رو سیاهیش برای ما موند<br>..<br>…<br>….<br>….<br>امضا<br>حاجی فیروز</p> <p style="color: rgb(102, 102, 102); " align="center">*******************************</p> <p align="center">سلامتی<br>سعادت<br>سیادت<br>سرور<br>سروری<br>سبزی<br>سرزندگی<br>هفت سین سفره زندگیتان باشد.<br>نوروز مبارک</p> <p style="color: rgb(102, 102, 102);" align="center">*******************************</p> <p align="center">سایه حق<br>سلام عشق<br>سعادت روح<br>سلامت تن<br>سرمستی بهار<br>سکوت دعا<br>سرور جاودانه<br>این است هفت سین آریایی<br>نوروز مبارک</p> <p style="color: rgb(102, 102, 102);" align="center">*******************************</p> <p align="center">دنیا را برایتان شاد شاد<br>و شادی را برایتان دنیا دنیا آرزومندم<br>هر روزتان نوروز</p> <p style="color: rgb(102, 102, 102);" align="center">*******************************</p> <p style="color: rgb(51, 51, 51);" align="center">کلمات کلیدی : پیامک فصل بهار , پیامک تبریک عید نوروز , پیامک جدید عید نوروز, پیامک سال نو , اس ام اس فصل بهار , اس ام اس جدید تبریک عید نوروز ، نوروز باستانی ، عید باستانی</p> text/html 2011-04-02T07:38:41+01:00 hot-sms.mihanblog.com جملات زیبا اس ام اس smsman اس ام اس غضنفر http://hot-sms.mihanblog.com/post/304 <div style="text-align: center; ">اس ام اس غضنفر | جوک ( جک) | اس ام اس خنده دار <br><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/7.gif"><br></div> &nbsp;<br> <span style="font-weight: bold; ">به غضنفر میگن با مناجات جمله بساز میگه: مونا جات را بنداز بخواب</span><br>&nbsp;<br>&nbsp;اس ام خنده دار<br> &nbsp;<br> <span style="font-weight: bold; ">غضنفرشلوارشو برعكس می‌پوشه، ننه‌اش بهش میگه: الهی قربونت برم، وقتی میری انگار داری میایی</span><br> &nbsp;<br>&nbsp; اس ام خنده دار<br> &nbsp;<br> <span style="font-weight: bold; ">غضنفرمیره مشهدمیگه یا امام علی.قربون اون سره بریدت برم كی میشه ظهوركنی من اینقدر نیام قم</span><br> &nbsp;<br>&nbsp; اس ام خنده دار<br> &nbsp;<br> <span style="font-weight: bold; ">به&nbsp; غضنفر میگویند چرا قبض آب وبرق را دوست داری میگوید چون پشتش نوشته مش ترك گرامی </span><br> <div id="tagBank" class="clearfix"><div id="tag_9"><font size="1"><br></font><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><font size="1">غضنفر اس ام اس غضنفر اسمس غضنفر اس مس غضنفر sms غضنفر sms ghazanfar جوک جک اس ام اس خنده دار</font><br> </div></div></div> text/html 2011-04-02T00:25:52+01:00 hot-sms.mihanblog.com جملات زیبا اس ام اس smsman اس ام اس فلسفی http://hot-sms.mihanblog.com/post/74 <p align="center">زندگی حکمت اوست…<br>زندگی دفتری از خاطره هاست…<br>چند برگی را تو ورق خواهی زد…<br>ما بقی را قسمت …</p> <p align="center">*************************************</p> <p align="center">برای داشتن چیزی که تا به حال نداشتی<br>کسی باش که تا به حال نبودی</p> <p align="center">*************************************</p> <p align="center">غم هایت را بر روی شن بنویس تا باد آن را با خود ببرد<br>شادیهایت را بر روی سنگ بنویس تا برای همیشه باقی بماند…</p> <p align="center">*************************************</p> <p align="center">عشق درد سری است که باید برای فراموش کردن ان عشق تازه ای را پیدا کرد</p> text/html 2011-04-01T22:35:41+01:00 hot-sms.mihanblog.com جملات زیبا اس ام اس smsman اس ام اس عاشقانه http://hot-sms.mihanblog.com/post/82 <DIV style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;اس ام اس عاشقانه | پیامک عاشقانه<BR style="FONT-WEIGHT: bold"></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center">اس ام اس عاشقونه <BR><IMG src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><BR><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">به خاموشی ما منگر که ما معدن رازیم</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">فلک بشکست بال ما را وگرنه اهل پروازیم . . .</SPAN><BR><BR>......................................................<BR><BR><BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق٬یوسف از دامان پاک خود به زندان رفته است</SPAN><BR><BR>......................................................<BR><BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">خود را به که بسپارم وقتی که دلم تنگ است</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">پیدا نکنم همدل دلها همه از سنگ است</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">گویا که در این وادی از عشق نشانی نیست</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">گر هست یکی عاشق آلوده به صد رنگ است . . .</SPAN><BR><BR>.........................................................<BR><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">قلب من در هر زمان خواهان توست&nbsp; / این دو چشمان عاشقم مهمان توست /</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">&nbsp;گرچه لبریز از غمی درمانده ام / این نگاهم&nbsp; در پی درمان توست . . .</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">نه دل در دست محبوبی گرفتار، نه سردرکوچه باغی بر سر دار ،</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">از این بیهوده گردیدن چه حاصل ؟ پیاده می شوم ، دنیا نگهدار . . .</SPAN><BR>&nbsp;<BR>.........................................................<BR><BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">نظر فراموش نشه .لتفا هتما با نزر دادن باعص افضایش کیفیط وبلاگ شوید تا بتونیم بیشطر با حم بخندیم</SPAN>&nbsp; <BR></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 7pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></P><A title="پیامک عاشقانه" href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87" target=_blank>مجموعه اس ام اس عاشقانه</A><BR></DIV> text/html 2011-04-01T00:30:17+01:00 hot-sms.mihanblog.com جملات زیبا اس ام اس smsman اس ام اس تبریک نوروز http://hot-sms.mihanblog.com/post/67 <p style="text-align: center; ">&nbsp;سال نو مبارک اس ام اس تبریک نوروز پیامک تبریک عید نوروز اسمس تبریک سال اس مس عید<br></p> <p align="center"><img src="http://png-5.findicons.com/files/icons/767/wp_woothemes_ultimate/128/sms.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br>سایه حق<br>سلام عشق<br>سعادت روح<br>سلامت تن<br>سرمستی بهار<br>سکوت دعا<br>سرور جاودانه<br>این است هفت سین آریایی<br>نوروز مبارک<br>++++++++++++++++++++++++++++</p> <p align="center">یک شاخه رز سفید تقدیم تو باد<br>رقصیدن شاخ بید تقدیم تو باد<br>تنها دل ساده ایست دارایی ما<br>آن هم شب عید تقدیم تو باد<br>++++++++++++++++++++++++++++++</p> <p align="center">مثل ماهی زنده<br>مثل سبزه زیبا<br>مثل سمنو شیرین<br>مثل سنبل خوشبو<br>مثل سیب خوش رنگ<br>و مثل سکه با ارزش باشید<br>سال نو مبارک<br>+++++++++++++++++++++++++++++++</p> <p align="center">دنیا را برایتان شاد شاد<br>و شادی را برایتان دنیا دنیا آرزومندم<br>هر روزتان نوروز<br>+++++++++++++++++++++++++++++++</p> <p align="center">سلامتی<br>سعادت<br>سیادت<br>سرور<br>سروری<br>سبزی<br>سرزندگی<br>هفت سین سفره زندگیتان باشد.<br>نوروز 88 مبارک<br>+++++++++++++++++++++++++++++++++<br>با آرزوی<br>12 ماه شادی،<br>52 هفته پیروزی،<br>365 روز سلامتی،<br>8760 ساعت عشق،<br>525600 دقیقه برکت،<br>3153000 ثانیه دوستی.<br>سال نو مبارک باد <br></p> text/html 2011-04-01T00:23:37+01:00 hot-sms.mihanblog.com جملات زیبا اس ام اس smsman اس ام اس http://hot-sms.mihanblog.com/post/69 <font size="2"><font size="2"><font size="2"> </font></font></font><div style="text-align: center; "><font size="2"><font size="2"><font size="2"><p><font size="2"><font size="1">اس ام اس جدید خنده دار جالب کوتاه سرکاری بی مزه دوستانه سرکاری جک جوک لطیفه اسمس جالب</font></font></p></font></font></font><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="اس ام اس"><img src="http://png-3.findicons.com/files/icons/82/iphone/128/sms.png" alt="اس ام اس" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><span style="font-weight: bold; ">غضنفر تو جاده داشته رانندگی می کرده ، یهو میبینه یه کامیون داره از روبروش میاد،میزنه رو ترمز میبینه ترمزش نمی گیره. رفیقشو صدا می کنه می گه : اصغر اصغر پاشو تصادفو ببین</span></div><font size="2"><font size="2"><font size="2"> <p align="center"><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></p><p style="font-weight: bold; " align="center"><font size="1">هی!!!! ۳ راه بیشتر نداری:<br>۱ با من باشی<br>۲ با تو باشم<br>۳ توافق کنیم که با هم باشیم</font></p> <p align="center"><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/38.gif"></p> <p style="font-weight: bold; " align="center"><font size="1">گر چه ما را نکنی یاد ولی ما هستیم / دل به امید پیامی که ندادی بستیم.</font></p></font></font></font> text/html 2011-03-31T23:26:41+01:00 hot-sms.mihanblog.com جملات زیبا اس ام اس smsman اس ام اس خنده دار http://hot-sms.mihanblog.com/post/75 <div style="text-align: center; ">یارو تو جبهه پشت ضد هوایی بوده میزنه یه هواپیما رو میندازه. خلبانه با چتر نجات میپره بیرون، یارو میگه: <br><br>بچه ها در رین صاحابش اومد!<br><br><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br><br><br>یکی خیلی کار بد کرده بوده می برنش جهنم.<br><br>تو وسط راه میگن به تو یه آوانس میدیم ، میگه چی؟<br><br>میگن اینجا 2 نوع جهنم داریم یکی جهنم ایرانی ها و یکی جهنم خارجی ها.<br><br>میپرسه فرقش چیه؟<br><br>میگن تو جهنم خارجی ها هفته ای یک بار قیـر داغ میریزن تو دهنتون اما تو جهنم ایرانی ها هر روز.<br><br>خلاصه میگه من میرم تو جهنم خارجیا.<br><br>یه چند ماه بعد میبینه اینجا خیلی ناجوره میگه خوب شد تو جهنم ایرانی ها نرفتم که کارم زار بود اما بد نیست <br><br>یه سری به اونها بزنم تا به اینجا راضی باشم خلاصه میره میبینه همه نشستن دارن حرف می زنند خبری هم از <br><br>قیر داغ نیست ،می پرسه: جریان چیه؟<br><br>میگن: بابا اینجا یک روز قیر نیست ، یک روز قیف نیست ، یه روز قیر و قیف هست اما مامورش نیست!<br> </div> text/html 2011-03-31T21:39:17+01:00 hot-sms.mihanblog.com جملات زیبا اس ام اس smsman اس ام اس سرکاری http://hot-sms.mihanblog.com/post/84 <div style="text-align: center; font-weight: bold;"><font style="color: rgb(51, 51, 51); " size="1">اس ام اس سرکاری</font><font size="1"> اس ام اس نیمه شب<br></font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><br></div><br>&nbsp;تو در قلب من جا داری تو در رگهای من جا دار رفتم دکتر گفت انگل داری!!!<br>..............................................<br>&nbsp;<br>ببخشید این موقع شب مزاحم شدم. یه سوال داره مثل خره جونمو میخوره :پدر پسر شجاع قبل از اینکه پسر شجاع به دنیا بیاد اسمش چی بود؟؟!!!<br>..............................................<br>&nbsp;یه بقل گل رز با یه دنیا احساس با یه سبد ستاره می دم ببری سرچهار راه بفروشی سودش نصف ..... نصف<br>..............................................<br>&nbsp;<br>سه کار مهم امروز<br>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خوردن صبحانه عالی<br>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شرکت در مسابقه رالی<br>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سرکار گذاشتن جنابعالی<br>..............................................<br>&nbsp;<br>گویند مرگ سخت است ولی سخت تر از مرگ انتظار برای اس ام اس منه . خیلی انتظار کشیدی؟!!<br>..............................................<br>&nbsp;<br>برای آخرین بار بهت میگم پا تو از زندگی من بکش کنار چون پات خیلی بو میده<br>..............................................<br>&nbsp;&nbsp; خیلی دوست دارم با تو برم ماهیگیری چون هیچكی به اندازه تو كرم نداره<br>..............................................<br><div style="text-align: center; "><font style="color: rgb(51, 51, 51); " size="1">اس ام اس سرکاری اسمس سرکاری اس مس سرکاری sms سرکاری sms sarkari sms sarekari sms sarekary</font><br></div> text/html 2011-03-31T16:45:43+01:00 hot-sms.mihanblog.com جملات زیبا اس ام اس smsman اس ام اس عاشقانه http://hot-sms.mihanblog.com/post/77 <p dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center">اس ام اس عاشقانه <br></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold;" align="center">&nbsp;به یاد آشنایان آشنا باش، به پیمانی كه بستی با وفا باش، كه یاد تو همیشه خاطر ماست، تو هم هر جا كه هستی یاد ما باش</p> <p style="text-align: center; line-height: normal; " align="center">&nbsp;اس ام اس جدید عاشقانه</p> <p dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold;" align="center">ادعا نمیكنم كه همیشه به یاد كسانی هستم كه دوسشون دارم ولی دوسشون دارم حتی زمانیكه به یادشون نیستم</p> <p style="text-align: center; line-height: normal; " align="center">اس ام اس جدید عاشقانه</p> <p style="text-align: center; line-height: normal; font-weight: bold;">به جرم نگاه زیبایت تو را در زندان قلبم محكوم به حبس ابد می كنم. مگر اینكه در دادگاه عشق، در حضور عاشقان اعتراف كنی دوستم داری.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;اس ام اس جدید عاشقانه</p><p style="text-align: center; font-weight: bold;">مثل شقایق زندگی کن، کوتاه اما زیبا<br> مثل پرستو کوچ کن، فصلی اما هدفمند<br> مثل پروانه بمیر، دردناک اما عاشق</p> text/html 2011-03-31T07:00:00+01:00 hot-sms.mihanblog.com جملات زیبا اس ام اس smsman جوک http://hot-sms.mihanblog.com/post/85 <div style="text-align: center; "><font size="1"> </font><font size="1"><span style="font-weight: bold; ">اس ام اس خنده دار اس ام اس جدید اس ام اس جالب</span><br><br><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br style="font-weight: bold; "></font></div><font size="1"><br></font><div style="text-align: center; "><font size="1">3<span style="font-weight: bold; "> نفر میمیرن . خدا گفت اولی بره بهشت . دومی بره جهنم . سومی بره طویله !!!</span><br style="font-weight: bold; "><span style="font-weight: bold; ">پرسیدن چرا ؟</span><br style="font-weight: bold; "><span style="font-weight: bold; ">خدا گفت :اولی زن داشت دنیا براش جهنم بود . دومی مجرد بود ، دنیا براش بهشت بود . سومی زنش مرد ولی خاک بر سر بعدش رفت یه زن دیگه گرفت !!!</span><br><br><br>&nbsp;جوک ( جک )<br><span style="font-weight: bold; "><br>از طرف میپرسن پرچم دزدان دریایی چه معنی میده طرف میگه خوردن كله پاچه در دریا&nbsp; ممنوع !!!!</span><br><br><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">جک جوک اس ام اس خنده دار اسمس خنده دار بازار خنده خنده بازار بانک اس ام اس اس مس خنده دار</font></div><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);" id="tagBank" class="clearfix"><div id="tag_9"></div></div><div class="controls"> </div> text/html 2011-01-30T02:29:29+01:00 hot-sms.mihanblog.com جملات زیبا اس ام اس smsman اس ام اس دهه فجر http://hot-sms.mihanblog.com/post/66 <p style="text-align: center;">اس ام اس دهه فجر . اس ام اس پیروزی انقلاب اسلامی</p><div style="text-align: center;"><img src="http://up.iranblog.com/images/or88diudgwew858ce5ql.png" alt="اسمس" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><p style="text-align: center; font-weight: bold;">&nbsp; از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران</p><div style="text-align: center; font-weight: bold;"> </div><p style="text-align: center; font-weight: bold;">اندیشه باور شد، در امتداد باران</p><div style="text-align: center; font-weight: bold;"> </div><p style="text-align: center; font-weight: bold;">بر صخره‏های همّت جوشیده خون غیرت</p><div style="text-align: center; font-weight: bold;"> </div><p style="text-align: center; font-weight: bold;">بانگ سرود و وحدت آید زچشمه ساران</p><div style="text-align: center; font-weight: bold;"> </div><p style="text-align: center; font-weight: bold;">و الفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد</p><div style="text-align: center; font-weight: bold;"> </div><p style="text-align: center; font-weight: bold;">بر پهندشت باور، خالی است جای یاران</p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;">&nbsp;*****************************************</p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center; font-weight: bold;">&nbsp;فجر است و سپیده حلقه بر در زده است</p><div style="text-align: center; font-weight: bold;"> </div><p style="text-align: center; font-weight: bold;">روز آمده، تاج لاله بر سر زده است</p><div style="text-align: center; font-weight: bold;"> </div><p style="text-align: center; font-weight: bold;">با آمدن امام در کشور ما</p><div style="text-align: center; font-weight: bold;"> </div><p style="text-align: center; font-weight: bold;">خورشید حقیقت زافق سر زده است</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;">*****************************************</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><font size="1">&nbsp;اس ام اس دهه فجر.اس ام اس انقلاب اسلامی.اس ام اس پیروزی انقلاب اسلامی.اس ام اس های دهه فجر 87.پیامکهای دهه فجر.اس ام اس های انقلاب امام خمینی.اس ام اس 22 بهمن.اس ام اس ایام فجر.اس ام اس روزهای پیروزی انقلاب.sms salgard piruzi enghelab eslami.پیامک دهه فجر.پیامک پیروزی انقلاب.مسج دهه فجر.sms 22 bahman.sms piroozi enghelab.s.m.s dahe fajr.sms tabrik dahe fajr.sms be monasebat ayam fajr.اس ام اس تبریک دهه فجر.اس ام اس باحال دهه فجر.جوکهای دهه فجر.مسیج های دهه فجر انقلاب اسلامی.پیامک 22 بهمن.پیامک 22 بهمن.sms 22 بهمن.sms دهه فجر.sms پیروزی انقلاب اسلامی.اسمس دهه فجر.س م س امام خمینی.sms emam Khomeini.اس م اس امام khomeyni.اس ام اس سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی</font></p><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2010-12-24T02:30:59+01:00 hot-sms.mihanblog.com جملات زیبا اس ام اس smsman جملات حکیمانه http://hot-sms.mihanblog.com/post/300 <div style="text-align: center;"><br><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">اس ام اس (پیامک) جملات حکیمانه </span><br><img src="http://png-2.findicons.com/files/icons/1573/iphone_style/64/sms.png" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://stashbox.org/969935/favicon.ico" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"><br>خدا<br>جایی درپشت ذهنت ، به خاطر بسپار که اثر انگشت خداوند بر همه چیز هست !<br><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/amin/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.png" alt=""><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/amin/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png" alt=""><br><img src="http://stashbox.org/969935/favicon.ico" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"><br>توکل به خدا<br>جز توكل بر خدا سرمایه‌ای در كار نیست <br> هر كه را باشد توكل، كار او دشوار نیست <br><img src="http://stashbox.org/969935/favicon.ico" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><span class="rich-link " style="line-height: 20px;">خداوندا!دستانم خالی اند ودلم غرق در آرزوها یا به قدرت بی کرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی کن.</span><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/" target="_blank" title="">****</a></div><p style="text-align: center;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><img src="http://stashbox.org/969913/001_19.gif" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><img src="http://stashbox.org/969913/001_19.gif" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><img src="http://stashbox.org/969913/001_19.gif" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><div style="text-align: center;"><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/category/1" target="_blank" title=""><img src="http://stashbox.org/961845/dot2.gif" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0">جملات زیبا و حکیمانه بزرگان</a><br><br>کلید : <font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><span style="font-style: italic;">جملات زیبا و کوتاه از بزرگان اس ام اس فلسفی جدید </span></font></font>اس ام اس فلسفی اس ام اس جملات زیبا و کوتاه از بزرگان<br></div> text/html 2010-11-05T05:40:07+01:00 hot-sms.mihanblog.com جملات زیبا اس ام اس smsman اشعار شهادت امام جواد http://hot-sms.mihanblog.com/post/294 <div style="text-align: center;">اس ام اس ( پیامک ) اشعار شهادت حضرت امام جواد -ع<br>اس ام اس شعر به مناسبت شهادت امام نهم<br>اس ام اس ویژه شهادت امام جواد <br><img src="http://hot-sms.persiangig.com/image/stashbox/0002730%20%284%29.jpg" alt="پیامک ( اس ام اس ) شهادت امام جواد" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><br><div style="text-align: center;">سلام ما به رخ انور امام جواد<br>درود ما، به تن اطهر امام جواد<br>غریب بود و غریبانه جان سپرد و نبود<br>كسى به وادى غم، یاور امام جواد<br><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF" target="_blank" title="">****</a><br>خورشید سپهر عدل و داد است جواد<br>سر لوحه دفتر رشاد است جواد<br>در جود و سخا کسی به پایش نرسد<br>چون مظهر جود حق جواد است، جواد<br><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF" target="_blank" title="">****</a><br>ای شیعه بزن ناله و فریاد امشب<br>از غربت آن غریب کن یاد امشب<br>مسموم شد از زهر، جواد بن رضا<br>در حجره ی در بسته ی بغداد امشب<br><br><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF" target="_blank" title="">****</a><br>ابن الرضا به حجره غریبانه جان سپرد<br>او شمع جمع بود و چو پروانه جان سپرد<br>مسموم شد ز زهر جگر سوز اُمّ فضل<br>از روی شوق در ره جانانه جان سپرد<br><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF" target="_blank" title="">****</a><br>گشته عالم غرق ماتم در عزاى جوادالائمه <br>كرده زهرا ناله بر پا از براى جوادالائمه <br>یوسف زهرا به سن نوجوانى گشته مسموم <br>مى‏ دهد جان در میان حجره ‏ى در بسته مظلوم<br><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF" target="_blank" title="">****</a><br>یاجواد الائمه! ای خورشید عشق<br>ای مولای جوان من<br>چه زود غروب کردی!<br><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF" target="_blank" title="">****</a><br>گشته عالم، غرق ماتم<br>در عزای جواد الائمه<br>کرده زهرا ناله برپا<br>در عزای جواد الائمه<br>شد ز بیداد، شهر بغداد<br>کربلای جواد الائمه <br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF" target="_blank" title="">****</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;" dir="rtl">به دیوار قفس بشكسته ام بال و پر خود را&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زدم تنــهای تنـها ناله های آخر خود را</p><p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;درون شعله همچون شمع سوزان آتشی دارم&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; كه آبم كرده و آتش زده پا تا سر خود را</p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; قفس را در گشوده صید را آزاد بگذارید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; كه در كنج قفس نگذاشت جز مُشتی پر خود را</p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; بزن كف پایكوبی كن بیفشان دست<a style="color: rgb(51, 51, 51);" href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF" target="_blank" title="">،</a> امّ الفضل&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; كه كُشتی در جوانی شوهر بی یاور خود را</p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp; &nbsp; &nbsp; بیا و این دم آخر به من ده قطره ی آبی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; كه خوردم سالها خون دل غم پرور خود را</p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; چه گویی ای ستمگر در جواب مادرم زهرا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;اگر پرسد چرا لب تشنه كُشتی شوهر خود را</p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; اجل بالای سر، من در پی دیدار فرزندم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گهی بگشوده ام گه بسته ام چشم ترِ خود را</p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; به یاد شعله های ناله ی إبن الرّضا «میثم»&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سِزَد آتش زنی هم نخل، هم برگ و برِ خود را</p><div style="text-align: center;"> </div><div> </div><p style="text-align: center;"> </p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حاج غلامرضا سازگار (میثم)<br><div style="text-align: center;"> <p style="text-align: center;"><img src="http://hot-sms.persiangig.com/image/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1/001_19.png" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://hot-sms.persiangig.com/image/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1/001_19.png" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://hot-sms.persiangig.com/image/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1/001_19.png" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://hot-sms.persiangig.com/image/stashbox/dot2.gif" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;">&nbsp; </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF" target="_blank" title="">مجموعه اس ام اس های شهادت امام جواد (ع)</a></p> <font style="color: rgb(51, 51, 51);" size="1"><br></font> <div style="text-align: right;"><font style="color: rgb(51, 51, 51);" size="1"><span style="color: rgb(102, 102, 102);">کلید اس ام اس شهادت امام جواد پیامک ها و اس ام اس های جدید شهادت حضرت امام جواد اس ام اس اشعار شهادت امام جواد اس ام اس شهادت امام محمد تقی sms شهادت امام جواد sms شعر شهادت امام جواد اشعار شعر شهادت امام جواد جملات زیبا کوتاه قصار شهادت امام جواد اسمس جملات کوتاه شهادت اس مس جملات شهادت امام جواد</span></font> <font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="1">پیامک امام جواد</font></div> </div> text/html 2010-11-04T05:40:34+01:00 hot-sms.mihanblog.com جملات زیبا اس ام اس smsman پیامک های شعر شهادت حضرت امام جواد http://hot-sms.mihanblog.com/post/295 <div style="text-align: center;">اس ام اس های شهادت امام جواد .ع.<br>پیامکهای شهادت حضرت جواد<br>شعر شهادت امام محمد تقی<br><img src="http://hot-sms.persiangig.com/image/stashbox/0002730%20%284%29.jpg" alt="پیامک ( اس ام اس ) شهادت امام جواد" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);">امام جواد(ع):<br>بدان که از دید خداوند پنهان نیستی<br>پس بنگر که چگونه هستی!<br><br><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF" target="_blank" title="">****</a><br><br>در میان حجره یا رب کیست غوغا میکند<br>شکوه زیر لب ز بی رحمی دنیا میکند<br>همسرش از فرط شادی و شعف کف میزند<br>زین عمل خود را به عالم خوار و رسوا میکند<br><br><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF" target="_blank" title="">****</a><br><br>می زنم امروز در کوی توَلاّیت قدم<br>تا بگیری دست این افتاده را فردا جواد<br>در گلستان محمد، نخل سرسبز رضا<br>میوه قلب علی، ریحانه زهرا جواد<br><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF" target="_blank" title="">****</a><br>مظلوم تر از جواد، بغداد نداشت<br>آن مظهر داد، تاب بیداد نداشت<br>می خواست که فریاد کند تشنه لبم<br>از سوز عطش، طاقت فریاد نداشت<br><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF" target="_blank" title="">****</a><br></div><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: bold;">حجره در بسته</span><br></div><p style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);" dir="rtl">دل افســــرده ام با غــم قــــرین &nbsp;اســــت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;که در فکر جواد العارفیـــــن اســــــت </p><div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"> <br></div><p style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);" dir="rtl">چــرا غمگیــــن در این عالــم &nbsp;&nbsp;نبـاشــم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;پریشان قلب ختم المرسلیـــــن اســــت</p><div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"> <br></div><p style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);" dir="rtl">شــد از زهر جفــــا و کینــه &nbsp;مسمـــــوم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جهان از ماتمش با غم قــــرین اســـت</p><div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"> <br></div><p style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);" dir="rtl">بــه هنگــام شبــاب ، از کـیـــد &nbsp;دشمــن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خزان ،&nbsp; گلزار سلطان مبیـــــن اســـــت</p><div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"> <br></div><p style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);" dir="rtl">میـــان حــــجـــــره در بســـتــه &nbsp;بــــراو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;زاهش ، لرزه بر عرش بریــن اســــت </p><div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"> <br></div><p style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);" dir="rtl">غبار غـــم نشســتــــه بــــر رخ &nbsp;مـــــاه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گه قتل شـــه دنیــــــا و دیـــن اســــــت</p><div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"> <br></div><p style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);" dir="rtl">لبــش عطشان و جانـش بر لبــــش &nbsp;بود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;چنان جدش که دریا افریــــــن اســـــت</p><div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"> <br></div><p style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);" dir="rtl">هنــــوزم در تمــــام کــــون ، &nbsp;قطــــــره&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;بپا شور عـزا در شهر دیــــن &nbsp;اســـــت </p><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><br><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF" target="_blank" title="">****</a><br><br></div><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: bold;">جود جواد</span><br></div><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);" dir="rtl"><font face="Times New Roman">هزار جان گرامی ، فــدای جــود جــواد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;دل شکسته خود بسته ام به بود جـــواد </font></p><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"> <br></div><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);" dir="rtl"><font face="Times New Roman">هماره می رسد از کائنات و مخلوقـــات&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ندای ذکر و ثنا ، مدحت و درود جــــواد </font></p><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"> <br></div><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);" dir="rtl"><font face="Times New Roman">همه خلایق عالم ، غریق نعمت اوســت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;چرا که نیست حدودی برای جود جـــواد </font></p><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"> <br></div><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);" dir="rtl"><font face="Times New Roman">وصی حجت هشتم ، ســــــلاله زهـــــرا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;خدای حی توانا بــــــود شهــــود جــــواد </font></p><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"> <br></div><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);" dir="rtl"><font face="Times New Roman">شب تولد دریای جـود و احسان اســــت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;رسد به گوش سماواتیان ، سرود جــواد</font></p><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"> <br></div><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);" dir="rtl"><font face="Times New Roman">در این ولادت چشـم و چراغ بزم وصال&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;شده است شاد ، دل والی و دود جـــــواد </font></p><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"> <br></div><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);" dir="rtl"><font face="Times New Roman">از انکه سجده شکـرش ، فضل خداســت&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;قبول حضرت جانان شده سجود جـــــواد </font></p><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"> <br></div><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);" dir="rtl"><font face="Times New Roman">قدم به عرشه زین بــراق نــــور نهــــاد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;به سوی حضرت سبحان بود صعود جواد </font></p><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"> <br></div><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);" dir="rtl"><font face="Times New Roman">ز ذیل فضل و عنایات او ندارم دســـــت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;که زنده ام به عنایات و هم وجود جـــواد </font></p><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"> <br></div><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);" dir="rtl"><font face="Times New Roman">به اشک دیده بشویم دفاتـــــــر گنهــــــم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;که متصل شده قطره به بحر جود جــــواد</font></p><br><div style="text-align: center;"><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF" target="_blank" title="">****</a></div> <p style="text-align: center;"><img src="http://hot-sms.persiangig.com/image/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1/001_19.png" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://hot-sms.persiangig.com/image/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1/001_19.png" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://hot-sms.persiangig.com/image/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1/001_19.png" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://hot-sms.persiangig.com/image/stashbox/dot2.gif" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;">&nbsp; </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF" target="_blank" title="">مجموعه اس ام اس های شهادت امام جواد (ع)</a></p> <font style="color: rgb(51, 51, 51);" size="1"><br></font> <div style="text-align: right;"><font style="color: rgb(51, 51, 51);" size="1"><span style="color: rgb(102, 102, 102);">کلید اس ام اس شهادت امام جواد پیامک ها و اس ام اس های جدید شهادت حضرت امام جواد اس ام اس اشعار شهادت امام جواد اس ام اس شهادت امام محمد تقی sms شهادت امام جواد sms شعر شهادت امام جواد اشعار شعر شهادت امام جواد جملات زیبا کوتاه قصار شهادت امام جواد اسمس جملات کوتاه شهادت اس مس جملات شهادت امام جواد</span></font> <font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="1">پیامک امام جواد</font><br> </div> text/html 2010-11-03T04:34:05+01:00 hot-sms.mihanblog.com جملات زیبا اس ام اس smsman اس ام اس ( پیامک ) شهادت امام جواد (ع) http://hot-sms.mihanblog.com/post/293 <div style="text-align: center;">پیامک ( اس ام اس ) شهادت حضرت امام محمد تقی (ع)<br>sms شهادت امام جواد (ع)<br>اس ام اس جملات کوتاه زیبا ویژه شهادت امام جواد<br></div><br><div style="text-align: center;"><img style="width: 235px; height: 150px;" src="http://hot-sms.persiangig.com/image/stashbox/0002730%20%284%29.jpg" alt="پیامک ( اس ام اس ) شهادت امام جواد hot-sms.mihanblog.com" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);">شهادت مظلومانه جوانترین شمع هدایت و نهمین بحر کرامت، تسلیت و تعزیت.<br><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF" target="_blank" title="">****</a><br>شهادت غریبانه ی امام مسموم، جواد مظلوم(ع) بر شما تسلیت باد.<br><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF" target="_blank" title="">****</a><br>شهادت مظهر جود و سخا و علم و معرفت<a style="color: rgb(51, 51, 51);" href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF" target="_blank" title="">، </a>امام جواد(ع) تسلیت و تعزیت.<br><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF" target="_blank" title="">****</a><br>غروب شفق¬گون نهمین آفتاب ولایت را تسلیت عرض می¬کنیم.<br><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF" target="_blank" title="">****</a><br>ای باب الحوائج، یا جواد الائمه! ای بهارِ نُهُم، تو را شهید کردند؛ در حالی که هنوز بیش از 25 گُل در باغِ عمرت شکوفا نشده بود.<br><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF" target="_blank" title="">****</a><br>ستاره جوان آسمان ولایت، با غروب سرخش، زمین را از داغ فراق پیر خواهد کرد.<br>سلام بر امام جواد(ع) که 25 سال، خورشید فضیلت را رویاند و شکوفاند و خود، فروزان تر از خورشید تابید و درخشید.<br><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF" target="_blank" title="">****</a><br>سلام بر امام جواد(ع) که «جود» قطره ای بود در پیشانی بلندش و «علم» غنچه ای بود از گلستانِ وجودش و «حلم» گوهری بود از گنجینه فضایلش.<br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF" target="_blank" title="">****</a></div><div style="text-align: center;"><br><img src="http://hot-sms.persiangig.com/image/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1/001_19.png" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://hot-sms.persiangig.com/image/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1/001_19.png" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://hot-sms.persiangig.com/image/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1/001_19.png" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><p style="text-align: center;"><img src="http://hot-sms.persiangig.com/image/stashbox/dot2.gif" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 7pt;"><font style="font-size: 8pt;">&nbsp; </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><a href="http://hot-sms.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF" target="_blank" title="">مجموعه اس ام اس های شهادت امام جواد (ع)</a></p><font style="color: rgb(51, 51, 51);" size="1"><br></font><div style="text-align: right;"><font style="color: rgb(51, 51, 51);" size="1"><span style="color: rgb(102, 102, 102);">کلید اس ام اس شهادت امام جواد پیامک ها و اس ام اس های جدید شهادت حضرت امام جواد اس ام اس اشعار شهادت امام جواد اس ام اس شهادت امام محمد تقی sms شهادت امام جواد sms شعر شهادت امام جواد اشعار شعر شهادت امام جواد جملات زیبا کوتاه قصار شهادت امام جواد اسمس جملات کوتاه شهادت اس مس جملات شهادت امام جواد</span></font> <font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="1">پیامک امام جواد</font><br> </div>